Uvođenje BIM (Building information modeling) sustava u procese arhitektonskog projektiranja

Opis projekta:

Projekt „Uvođenje BIM (Building information modeling) sustava u procese arhitektonskog projektiranja“ koji provodi poduzeće F.E.A.Rh d.o.o. u sklopu Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektom se uvodi BIM (Building information modeling) sustava u procese izrade projektne dokumentacije, čime će se postići napredak u dva bitna segmenta. Novi način izrade projektne dokumentacije kroz parametarske modele pridonijeti bitnom povećanju efikasnosti poslovnih procesa, smanjenju grešaka, te pojednostavniti proces naknadnih izmjena projekta.

S druge strane pružit će mogućnost brže i kvalitetnije komunikacije ideja projekata prema investitoru od najranijih faza, uz mogućnosti brže i kvalitetnije pripreme  financijskih pokazatelja te marketinških materijala, a kao dio konačnog proizvoda investitori će dobivati BIM model građevine čime će biti znatno olakšano daljnje upravljanje građevinom

Elementi projekta:

A1 – Pripreme i provođenje postupka nabave opreme i programa

A2 – Instalacija opreme i dijela programa

A3 – Instalacija BIM programskog paketa

A4 – Obuka i implementacija BIM sustava 1. grupa

A5 – Povezivanje novih programskih paketa BIM sustava, sa postojećim programskim rješenjima za vizualizacije

A6 – Obuka i implementacija BIM sustava 2. grupa

A7 – Implementacija BIM sustava u komunikaciji sa suradnicima

PM – Upravljanje projektom

PV – Promidžba i vidljivost

Cilj Poziva: Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Opći cilj projekta je primjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija podržati razvoj informacijskog društva RH i pridonijeti jačanju tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a u RH.

Specifični cilj projekta je uvesti u tvrtku  F.E.A.Rh BIM sustav i novu informatičku opremu što će pridonijeti povećanju efikasnosti i smanjenju troškova, te u povećanoj vrijednosti konačnog proizvoda (materijalno i kvalitativno)

Rezultati projekta:

  • Nabavljen i implementiran BIM informacijski sustav
  • Zaposlenici educirani za korištenje nabavljenog softvera
  • Nabavljena i implementirana računalna oprema
  • Uspješno pripremljena projektna dokumentacija i uspješno proveden projekt
  • Javnost informirana o provedbi projekta

Razdoblje provedbe projekta: od 1.11.2019. – 1.1.2023.

Ukupna vrijednost projekta je 948.087,50 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 357.420,80 HRK.

Više informacija:
+385 91377 0149
e.jelic@fearh.hr

www.fearh.hr

strukturnifondovi.hr

razvoj.gov.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke F.E.A.Rh d.o.o.